ગુજરાતનો પ્રથમ કિસ્સો: 13 વર્ષની દિકરીએ કરી દેખાડ્યું, પિતાના નામ-અટક વગર જ આધારકાર્ડ ઈશ્યૂ કરાયું

GUJARAT

ગુજરાતમાં તંત્ર દ્વારા સૌ પ્રથમવાર પિતાના નામ કે અટક વગરનું આાધારકાર્ડ કાઢવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં ઓટોરિક્ષા ચલાવતા રાજવીર અને 13 વર્ષની દિકરી આ પ્રકારનું આધારકાર્ડ મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે.

આ ઓટોરિક્ષા ચાલક રાજવીરનું કહેવું છે કે, દેશમાં અટકના નામે જાતિવાદ અને પિતાના નામનો ઉપયોગ અનેક લોકો લાગવત તરીકે કરે છે. જેની વિરુદ્ધનું આ અભિયાન છે અને તેના ભાગરૂપે તેમણે પોતાના અને પોતાની દિકરીના નામમાં પિતાનું નામ અને અટકને હટાવી દીધી છે.

ઓટોરિક્ષા ચાલકનું એ પણ કહેવું છે કે, શરૂઆતમાં તો આ પ્રકારનું આધારકાર્ડ મેળવવા માટે બહુ જ તકલીફનો સામનો કરવો પડેલો. આ બાબતને લઈને તેમણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી પણ કરી હતી. બાદમાં આધારકાર્ડ મેળવવા માટેનો જવાબદાર વિભાગે તેમને આ પ્રકારનું આધારકાર્ડ મેળવવા માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.