બાથરૂમમાંથી પતિની સાથે આવી રહ્યો હતો બીજી મહિલાનો અવાજ, અચાનક પહોંચી પત્ની અને પછી…

WORLD

ડેલી સ્ટારમાં છપાયેલા એક રિપોર્ટ પ્રમાણે મહિલાએ કહ્યું કે, તેણે બાથરૂમમાં પોતાના પતિને બીજી મહિલા સાથે વીડિયો કોલ પર ખરાબ હરકત કરતા જોયો. પતિ છુપાયને બીજી મહિલા સાથે વાત કરી રહ્યો હતો.

મહિલાએ જણાવ્યું કે તે ત્રણ બાળકોની માતા છે. તેને પોતાના પતિ પર વિશ્વાસ હતો પરંતુ તેનો વિશ્વાસ તૂટી ગયો. તે પોતાના બાળકોને સારૂ જીવન આપવા માટે મહેનત કરી રહી છે. પરંતુ તેનો પતિ આવી કરતૂત કરી રહ્યો છે.

પીડિતાએ જણાવ્યું કે, તે પોતાના રૂમમાં સઈ રહી હતી ત્યારે પતિનો અવાજ સંભળાયો તો તે ઉઠી ગઈ. પતિ બેડરૂમમાં ચાર્જર લેવા માટે આવ્યો હતો.

તેણે આગળ કહ્યું કે પતિ ફોનનું ચાર્જર લઈને બાથરૂમમાં ચાલ્યો ગયો. થોડીવાર બાદ પતિની સાથે અન્ય એક મહિલાનો અવાજ બાથરૂમમાંથી આવવા લાગ્યો. આ સાંભળી તે ચોંકી ગઈ હતી.

ત્યારબાદ જ્યારે મહિલા બાથરૂમની અંદર ગઈ તો તેણે જોયું કે તેનો પતિ બીજી કોઈ મહિલા સાથે વીડિયો કોલ કરી રહ્યો હતો. પછી મહિલા તેના પતિ પર ગુસ્સે થઈ અને તેને છોડવાનો નિર્ણય લીધો. પરંતુ બાદમાં મહિલાએ પોતાનો નિર્ણય બદલ્યો કારણ કે તેની ઈચ્છા નહતી કે તેના બાળકો પિતા વગર જિંદગી પસાર કરે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *